Als IJCU hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld hierin beschrijven we de afspraken, regels en richtlijnen voor de kortere termijn. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Zodra er wijzigingen worden gedaan in dit document zullen we de leden op de hoogte brengen.

Het huishoudelijk reglement is een uitbreiding op de statuten zoals die zijn vastgelegd bij een notaris.


As IJCU we have created household rules. In here we describe the agreements, rules and guidelines for the short term. This means the described agreements, rules and guidelines can be changed on the short term when needed. As soon as changes are made in this document we will let the members know.